Raport

 

Przyglądamy się polskim miastom przez pryzmat ich priorytetów rozwojowych, jakości życia, poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego czy politycznego. Polskie metropolie nie zawsze są liderem, a mniejsze miejscowości często mogą się pochwalić innowacyjnymi rozwiązaniami. Od 2015 roku wspólnie z Partnerami wydajemy raporty o polskich miastach na prawach powiatu i zestawiamy miasta w rankingach. Każdy raport dotyczy innego obszaru tematycznego.  Dotychczas ukazały się raporty Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta, Europolis. Miasta uczące się i Europolis. Zrównoważony rozwój miast. Pierwsze publikacje raportów odbyły się na konferencjach Europolis.  Raporty i rankingi były przygotowywane we współpracy z Centrum Analitycznym Polityka Insight.

Tematem raportu w 2018 roku będzie miasto obywatelskie.

Publikacja raportu odbędzie się w dniu konferencji, 15 czerwca 2018.

 

 • Europolis. Miasta obywatelskie

  To już czwarta edycja raportu i rankingu polskich miast Europolis. Po raz pierwszy jednak został on sporządzony w wyjątkowym dla samorządów okresie przedwyborczym. Dlatego zdecydowaliśmy się na zbadanie tematu dużo trudniej mierzalnego od tych omawianych w poprzednich raportach, ale kluczowego z punktu widzenia analizy polskiej samorządności, zarówno w kontekście historycznym, jak i pod kątem kierunków jej rozwoju. Bowiem bez rozpowszechnienia wartości obywatelskich, przejawiających się w zaangażowaniu obywateli na rzecz tworzenia lokalnej społeczności, zarówno w sposób sformalizowany poprzez udział w wyborach czy członkostwo w organizacjach, jak i oddolnie poprzez wolontariat czy darowizny, władza ustawodawcza na poziomie samorządowym utraciłaby swoją rację bytu. Pierwsza publikacja raportu odbędzie się na konferencji Europolis 15 czerwca.

 • Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta

  Miasto bezpieczne i otwarte to takie, w którym wszyscy mieszkańcy, niezależnie od religii, pochodzenia i koloru skóry, mają pewność utrzymania poczucia bezpieczeństwa, które stabilizuje ich życie i pozwala na rozwój. Najnowszy raport „Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta” zawiera ranking 66 polskich miast na prawach powiatu. Na podium znalazły się Warszawa, Kraków i Rzeszów.

  POBIERZ RAPORT
  (więcej…)

 • Europolis. Zrównoważony rozwój miast

  Raport „Europolis. Zrównoważony rozwój miast” zawiera ranking 66 polskich miast na prawach powiatu. Uwzględnia on cztery wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka, które decydują o jakości życia w miastach. Warszawa jest liderem zestawienia, tuż za nią Sopot i Bielsko-Biała. Dobre wyniki Gdańska, Krakowa oraz Poznania.
  POBIERZ RAPORT

  (więcej…)

 • Europolis. Miasta uczące się

  W ramach projektu Europolis w 2015 roku powstała publikacja „Europolis. Miasta uczące się” zawierająca ranking miast uczących się, który ogłosiliśmy 29 maja podczas konferencji Europolis. W rankingu sklasyfikowaliśmy 66 polskich miast. Wyłoniliśmy liderów i maruderów pod względem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury czy łatwości prowadzenia biznesu. Na pierwszym miejscu Warszawa. Czarnym koniem Rzeszów. Sporo wyzwań przed niektórymi miastami na Górnym Śląsku.
  POBIERZ RAPORT

  (więcej…)

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja im Roberta Schumana

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl