Europolis – Migracje i uchodźcy w polskich miastach

Multi-kulti – czy Polska jest na to gotowa? Jak się żyje cudzoziemcom w polskich miastach? Kim są kluczowi aktorzy polskiej polityki migracyjnej? Kryzys wywołany wojną w Ukrainie jest szansą, aby w Polsce powstała dobra, praktyczna i kompleksowa polityka migracyjna i aby temat cudzoziemców w miastach nie był pomijany w politykach miejskich. Czy uda nam się ten moment wykorzystać?  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Europolis pt. „Migranci w Polsce”.

POBIERZ RAPORT

Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że w ciągu kilku miesięcy Polska z jednego z najbardziej jednorodnych narodowościowo państw Europy, stała się drugim po Turcji krajem goszczącym największą liczbę uchodźców na świecie. W ciągu paru tygodni mogliśmy zaobserwować jeden z najszybszych ruchów uchodźczych we współczesnych czasach, który całkowicie zmienił Polską rzeczywistość.

Główny impet napływu uchodźców przyjęły polskie miasta, gdzie przeważająca część zdecydowała się zatrzymać na dłużej i które w bardzo szybkim czasie musiały się odnaleźć w nowej roli gospodarzy dla uciekinierów i uciekinierek z Ukrainy.

Od początku wojny mogliśmy zaobserwować ogromną solidarność, zaangażowanie i społeczną mobilizację, jednak nowa sytuacja, w której znalazło się kilka milionów uchodźców i uchodźczyń musi iść w parze z odpowiednią strategią migracyjną i integracyjną oraz instytucjonalnymi działaniami, które należy wdrożyć by zapewnić im długofalowe wsparcie oraz możliwość rozpoczęcia nowego życia w Polsce. Do tego niezbędny jest dialog i współpraca rządu, samorządów, organizacji społecznych oraz ekspertów w dziedzinie migracji. 

Podczas konferencji Europolis 2022 odbyła się pierwsza publikacja raportu na temat polityki migracyjnej w Polsce, w szczególności w kontekście zmian i działań, które zaszły w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

W raporcie zostały uwzględnione takie zagadnienia jak: opis grup obcokrajowców mieszkających w Polsce oraz ich główne miejsca pobytu, skala migracji z i do Polski czy nastawienie polskiego społeczeństwa do imigracji do Polski. Ważnym elementem raportu jest poruszenie takich kwestii jak wyzwania oraz praktyczne działania rządu RP, polskich JST i organizacji społecznych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich, związanych z ostatnimi wydarzeniami migracyjnymi i wojną w Ukrainie.

Podczas konferencji Europolis 2022 raport stanowił podstawę do dyskusji o wyzwaniach, problemach i potrzebach związanych z napływem cudzoziemców, w tym uchodźców, do polskich miast. Podsumowaliśmy również dotychczasowe inicjatywy dotyczące stworzenia spójnej polityki migracyjnej Polski i wypracowania odpowiednich strategii działania na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przygotowaliśmy własne rekomendacje. Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali samorządowcy, aktywiści, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy administracji rządowej i wszyscy zainteresowani rozwojem miast.

© Polska Fundacja im Roberta Schumana 2024

Flaga Unii Europejskiej, krąg żółtych gwiazd na niebieskim tle, po prawej stronie napis Dofinansowane przez Unię Europejską