Europolis 2020

28 października 2020 roku

Konferencja Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom odbyła się 28 października 2020 r. Wydarzenie było transmitowane ze studia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, natomiast uczestnicy łączyli się z nami przez Zoom. Nagranie z konferencji dostępne jest na facebooku Fundacji Schumana.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom o zarządzaniu kryzysowym w miastach, zawierającego ranking zagrożeń według centrów zarządzania kryzysowego miast na prawach powiatu.

Kryzys związany z pandemią Covid-19 skłonił nas, aby najnowszą edycję Europolis poświęcić dyskusji o roli samorządów w zarządzaniu kryzysowym, o mechanizmach skutecznego zarządzania kryzysowego oraz o działaniach prewencyjnych, które mogą pomóc przygotować się samorządom na niespodziewane.

O roli miast w zarządzaniu kryzysowym na poziomie europejskim opowiedział Janez Lenarčič, Komisarz Unii Europejskiej ds. zarządzania kryzysowego. Byli z nami m.in. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Zastępca Prezydenta Wałbrzycha Sylwia Bielawska, Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. O budowaniu odporności swoich miast opowiedzieli również Ashok-Alexander Sridharan, Burmistrz Bonn, oraz Tommaso Sacchi, Zastępca Burmistrza Florencji. O tym, jak technologie mogą pomagać w kryzysach i w budowaniu odporności miasta usłyszeliśmy od Witolda Drożdża, Członka Zarządu Orange Polska.


***

Program

9:50 otwarcie zooma

10:00 Otwarcie wydarzenia: Nowa normalność – miasta w dobie pandemii
Iga Kamocka, Członkini Zarządu Fundacji Schumana
Michael Quaas, Przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

10:15 Warszawa odporna na kryzysy

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy

10:25 Rola miast w zarządzaniu kryzysowym na poziomie europejskim

Janez Lenarčič, Komisarz Unii Europejskiej ds. zarządzania kryzysowego

10:35 Jak technologie mogą pomagać w kryzysach i w budowaniu odporności miasta

Witold Drożdż, Członek Zarządu Orange Polska

10:45 Przedstawienie raportu o zarządzaniu kryzysowym w polskich miastach. Ocena zagrożeń okiem wydziałów zarządzania kryzysowego
Monika Helak, Polityka Insight

11:00 Sesja pytań

11:15 Miasta naprzeciw kryzysom.
Rozmowy z przedstawicielami samorządu wokół wyzwań i dobrych praktyk związanych z budowaniem odporności miast i zarządzaniem kryzysowym
Moderacja: Martyna Obarska, Magazyn Miasta

 • Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka
 • Sylwia Bielawska, Zastępca Prezydenta Wałbrzycha
 • Ashok-Alexander Sridharan, Burmistrz Bonn
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy
 • Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa
 • Tommaso Sacchi, Zastępca Burmistrza Florencji

***


Udział w państwowym systemie zarządzania kryzysowego i wdrażanie własnych planów ratunkowych, spustoszenie w budżetach ze względu na spadek wpływów z podatków, reorganizacja usług publicznych i wszystkich obszarów działania, w tym oświaty, ochrony zdrowia, transportu publicznego czy załatwiania spraw urzędowych a także konieczność zapewniania rzetelnej informacji o koronawirusie mieszkańcom – to wpływ pandemii koronawirusa na lokalne samorządy, który mogliśmy obserwować już w pierwszych miesiącach pandemii. W perspektywie długoterminowej skutki pandemii dla funkcjonowania miast będą dużo głębsze, powrót do „normalności” sprzed marca 2020 może okazać się niemożliwy, a spadek jakości życia mieszkańców nieunikniony.

Kryzys związany z pandemią Covid-19 skłonił nas, aby najnowszą edycję Europolis poświęcić dyskusji o roli samorządów w zarządzaniu kryzysowym, mechanizmach skutecznego zarządzania kryzysowego oraz o działaniach prewencyjnych, które mogą pomóc przygotować się samorządom na niespodziewane. Resilient cities to model rozwoju miast najbliższy tematowi konferencji – odnosi się do odporności miasta na negatywne zdarzenia i umiejętności odbudowy po kryzysie. Dzisiejsze zarządzanie kryzysowe związane z nagłymi zjawiskami, w tym związanymi ze zmianami klimatycznymi, może wkrótce okazać się po prostu zarządzaniem.

Wśród pytań, które sobie stawialiśmy, były:

 • Jakich zagrożeń możemy się spodziewać i czy/jak miasta mogą się na nie przygotować?
 • Jak zapobiec lub zminimalizować skutki różnego rodzaju katastrof, w tym katastrof wywołanych siłami natury?
 • Jak w i po sytuacji kryzysowej zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i utrzymanie podstawowych usług?
 • Jak powinna wyglądać współpraca i podział zadań władz centralnych i samorządu terytorialnego? Co trzeba zmienić, aby skuteczniej reagować na takie wydarzenia jak pandemia na poziomie europejskim?
 • Jak znaleźć złoty środek pomiędzy bezpieczeństwem obywateli, a ich wolnościami i poufnością danych w zarządzaniu kryzysowym?
 • Rola kapitału społecznego podczas kryzysu – jak mieszkańcy mogą pomagać w walce z kryzysem?
 • Zarządzanie informacją – jak się komunikować, aby nie wywoływać paniki wśród mieszkańców i walczyć z dezinformacją?

© Polska Fundacja im Roberta Schumana 2024

Flaga Unii Europejskiej, krąg żółtych gwiazd na niebieskim tle, po prawej stronie napis Dofinansowane przez Unię Europejską