Europolis 2021

Europolis – Miasta na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu 

10 i 15 czerwca 2021 roku, online

Europejski Zielony Ład to strategia Unii Europejskiej zakładająca proekologiczną przebudowę unijnej gospodarki, aby w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Plan zakłada bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.
Jaka w realizacji tej strategii będzie rola miast? Jakie wsparcie otrzymają samorządy na dokonanie zielonej transformacji w ramach polityki spójności? W których europejskich, w tym polskich miastach szukać dobrych praktyk? O tym rozmawialiśmy na Europolis 2021. Nagranie z wydarzenia dostępne jest na profilu Fundacji Schumana na Facebooku.Program konferencji

10 czerwca 2021 r.


Moderacja: Małgorzata Gołota, TOK FM

10:00 Otwarcie wydarzenia 

Iga Kamocka, Członkini Zarządu Fundacji Schumana
David Gregosz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

10:15 Europejski Zielony Ład – rola, wyzwania i wsparcie dla miast
Wypowiedź Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Wykonawczy Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu

10:30 Debata europejskich burmistrzów. Zielona transformacja miast – dobre praktyki
i wyzwania w perspektywie Europejskiego Zielonego Ładu

Josef Hinkel, Wiceburmistrz Düsseldorfu

Petr Hladík, Wiceburmistrz Brna

Justyna Glusman, Dyrektorka-Koordynatorka
ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Miasta Stołecznego Warszawy

11:30 Sesja komentarzy samorządowców i ekspertów

Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla

Janusz Chwierut, Prezydent Oświęcimia

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna

Grzegorz Tabasz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Nowym Sączu

Katarzyna Dzióba, Zastępczyni Prezydent Zabrza

Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka

Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii
i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Mariusz Skiba, Wiceprezydent Katowic

13:00 #prosteNGO szansą dla samorządów i Zielonej Europy. Spotkanie otwierające projekt: „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie”.

Tomasz Pawłowski, Fundacja trzeci.org.

13:10 Od strategii do praktyki. Możliwości wsparcia transformacji miast
w ramach polityki spójności UE na lata 2021-2027

Paweł Wiejski, Polityka Insight

13:25 Zakończenie spotkania

15 czerwca 2021 r.


Moderacja: Małgorzata Gołota, TOK FM

10:00 Otwarcie wydarzenia 

Iga Kamocka, Członkini Zarządu Fundacji Schumana

David Gregosz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera
w Polsce

10:10 Technologie na rzecz zielonej transformacji miast

Witold Drożdż, Orange Polska

10:20 Polskie miasta a środowisko naturalne, zmiany klimatyczne i zdrowie mieszkańców. Prezentacja raportu i rankingu miast  

Jakub Piznal, Polityka Insight

10:45 Sesja pytań i komentarzy

11:00 Rozmowa z prezydentem miasta, które wygrało ranking przyjazności dla klimatu i środowiska

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Lublina
ds. Inwestycji i Rozwoju

11:30 Zakończenie spotkania

© Polska Fundacja im Roberta Schumana 2024

Flaga Unii Europejskiej, krąg żółtych gwiazd na niebieskim tle, po prawej stronie napis Dofinansowane przez Unię Europejską