Europolis

 

Europolis to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast, którego inicjatorami w 2013 roku byli Fundacja Schumana, m.st. Warszawa i Fundacja Konrada Adenauera. Od 2015 roku konferencji towarzyszy publikacja raportu Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera o polskich miastach.

 

© Polska Fundacja im Roberta Schumana 2024

Flaga Unii Europejskiej, krąg żółtych gwiazd na niebieskim tle, po prawej stronie napis Dofinansowane przez Unię Europejską