Rejestracja

Przesłanie formularza zgłoszeniowego w celu uczestniczenia w konferencji Europolis Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 37/5, przetwarza te dane do celów związanych z realizacją projektu Europolis. Poza pracownikami i uprawnionymi współpracownikami Fundacji dane te będzie mógł przetwarzać partner projektu Fundacja Konrada Adenauera.
Polityka prywatności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja im Roberta Schumana

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl