Kto weźmie udział w dyskusji 15 czerwca?

Przedstawiciele samorządów, ngo i biznesu – poznaj grono ekspertów, którzy będą z nami na konferencji Europolis 15 czerwca.

Poznajcie naszych ekspertów:

Marcin Bazylak

 

Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej. Koordynuje działania w obszarach inwestycji miejskich, pozyskiwania inwestorów, gospodarowania nieruchomościami oraz z zakresu urbanistyki i architektury. Od lat związany z dąbrowskim samorządem i lokalnymi organizacjami. Zwolennik dialogu i orędownik włączania mieszkańców we współdecydowanie i zarządzanie miastem.

W 2007 roku kierował zespołem roboczym opracowującym „Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej 2020”, a w 2008 roku pilotował wprowadzenie pierwszego ogólnomiejskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Jeden z pomysłodawców projektu „Fabryka Pełna Życia”, którego celem jest rewitalizacja terenów dawnej fabryki maszyn w samym sercu Dąbrowy Górniczej i przemiana ich w tętniące życiem centrum miasta. Współtworzył i wdrażał mechanizmy Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego i systemu miejskich konsultacji.


Piotr Choroś

Politolog z doświadczeniem pracy i działalności w trzecim sektorze, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujący stronę samorządową (Unia Metropolii Polskich) oraz Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz lubelskiego Klubu Sportowego Stay Insane.


Agata Dąmbska

 

Współprowadzi od 2011 roku niezależny think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – głównie w samorządach, ale też administracji centralnej oraz finansach publicznych. Jest ekspertką ds. samorządu, współautorką raportów Forum Od-nowa: „Samorząd 3.0” i „Administracja 3.0” oraz „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” pod red. prof. J. Hausnera. Dużo publikuje w mediach ogólnopolskich i samorządowych, szefuje portalowi polsko-czeskiemu, jest działaczką trzeciego sektora od 1994 roku oraz współzałożycielką i liderką kilku organizacji pozarządowych.


Karolina Dudek-Rączka 

Pracowniczka Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Koordynatorka i współtwórczyni miejskiej polityki młodzieżowej – Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Dba, by głos młodzieży był słyszany w Warszawie i by młodzież chciała go wyrażać, nie tylko w swoim gronie, ale również w szkole, dzielnicy, czy urzędzie. Wspiera w działaniu Młodzieżową Radę m.st. Warszawy. Jako trenerka i edukatorka pracuje z młodzieżą, urzędnikami, nauczycielami, doradcami zawodowymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Marlena Happach

 

Architektka i urbanistka. Architekt Miasta Warszawy, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Z wykształcenia architektka i urbanistka, w latach 2012-2016 wiceprezes a następnie prezeska Oddziału Warszawskiego SARP. Do 2016 r. wspólnie z Markiem Happachem prowadziła pracownię architektoniczną H2 Architekci, która projektuje obiekty publiczne o charakterze społecznym 
m.in. przebudowę Ognisk Wychowawczych w Warszawie na ul. Starej i Środkowej. 
Praca zespołu nagradzana była w konkursach architektonicznych (konkurs przystanek dla Warszawy Europan 10, projekt biblioteki gminnej). Marlena Happach była współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego ODBLOKUJ. Razem z zespołem Odblokuj realizowała tymczasowe projekty artystyczne i społeczne m.in. M3, M4, Osiedle Pomnik, odNOWA oraz konsultacje miejscowych planów zagospodarowania w Warszawie.


Karolina Hołownia-Malinowska, Przewodnicząca Rady Młodzieżowej Piaseczno


Regina Lenart-Gansiniec

 

Adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ekonomista, ekspert w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój, biegły sądowy z zakresu marketingu i sprzedaży. Ponadto członek zarządu międzynarodowego towarzystwa naukowego International Research Society for Public Management oraz zastępca redaktora naczelnego International Journal of Contemporary Management. Obecnie jako kierownik projektu oraz wykonawca prowadzi badania na temat crowdsourcingu w urzędach miast, w ramach grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Obszary zainteresowań naukowych obejmują: zarządzanie wiedzą, organizację uczącą się, otwarte innowacje, innowacje społeczne oraz crowdsourcing.


 

Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego


Wojciech Matejko

 

Prezes Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjnego Flaneur, aktywista i animator kultury. Członek zespołu ds. mediacji społecznych działającego w ramach projektu „Wysokie standardy współpracy z Ngo’s w dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Pomysłodawca i koordynator projektu “U jak Universam”, poświęconego społecznej historii likwidowanego budynku Universamu Grochów – pierwszej galerii handlowej w Polsce. Zaangażowany w działania oddolnych inicjatyw „Otwarty Jazdów” oraz „Kultura na Sielcach”. W latach 2017-2018 koordynował projekty poświęcone stworzeniu modelu współzarządzania Osiedlem Jazdów w partenrstwie publiczno-społecznym. Członek zespołu koordynującego Otwarty Jazdów – Partenrstwo dla Osiedla Jazdów.

 


Anna Michalak-Pawłowska

 

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwentka Szkoły Tutorów.W roku 1985 założyła amatorski teatr muzyczny „Pantera”. Od 1988 r. realizuje międzynarodowe projekty. Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu „Dziecięca Stolica”. Realizuje warsztaty z zarządzania kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach. Jest członkiem European Network of Cultural Centres, Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków, Forum Kultury Mazowsze. Była ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego, Narodowego Centrum Kultury, Komisji Dialogu Społecznego. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Zarządzania  Kulturą  Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 

Patryk Pawełczak – ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, kierunek politologia, specjalność administracja samorządowa oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej. Posiada tytuł zawodowy Menedżera Organizacji Imprez Sportowych. Obecnie doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im A. Mickiewicza. W latach 2008-2015 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego, gdzie m.in. sprawował funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od 2015 r. jest zastępcą dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania ds. Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Odpowiedzialny za działania z zakresu komunikacji społecznej, wspiera i organizuje procesy partycypacji społecznej, w tym konsultacje społeczne i Poznański Budżet Obywatelski, a także zadania społeczne realizowane w ramach centrów inicjatyw lokalnych.


Tomasz Sawko

 

Dyrektor Sprzedaży do Instytucji Publicznych , Orange Polska

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie z tytułem MBA. Członek Komitetu Zamówień Sektora Publicznego w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Praktyk cyfrowego biznesu, od ponad 20 lat w branży IT, od 2007 roku doradza i wdraża rozwiązania informatyczne w sektorze administracji publicznej. Ekspert i pasjonat nowoczesnych technologii cyfrowych oraz ich wpływu na rozwój społeczeństw informacyjnych.

 

Jerzy Stępień

 

Prawnik, polityk, senator I i II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006-2008 pełnił funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym. W późniejszych latach dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego, a także wykładowca i prorektor tej uczelni. Współzałożyciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i wiceprezes Rady Fundatorów FRDL. Jest autorem licznych publikacji z zakresu administracji publicznej, prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego, polityki monetarnej i historii najnowszej. W latach 2016–2017 prezes Instytutu Lecha Wałęsy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Gloria Artis. 3 czerwca 2008 r., Prezydent Litwy Valdas Adamkus odznaczył Jerzego Stępnia Orderem Wielkiego Księcia Giedymina.


Piotr Wielgus

 

(PZR Consulting Sp. z o.o, Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Win-Win, Stowarzyszenie Czas Mieszkańców, Kongres Ruchów Miejskich) Doradca w zakresie zarządzania strategicznego, zrównoważonego rozwoju, rewitalizacji, partycypacji obywatelskiej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego aktywność zawodowa skupia się na realizacji usług polegających na opracowywaniu strategii rozwoju, strategii CSR, programów rewitalizacji miast oraz prowadzeniu procesów badawczych i dialogowych. Prowadzi także szkolenia i warsztaty z konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz rewitalizacji. Jest współautorem kilku modelowych procesów partycypacyjnych, wykorzystywanych obecnie przez dziesiątki samorządów w całej Polsce w takich obszarach tematycznych jak zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja, kontrowersyjne inwestycje (w tym środowiskowe). Współautor podręcznika „Przepis na rewitalizację” (2015).

 


Jędrzej Witkowski

 

Doktor nauk społecznych, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przygodę z Fundacją zaczynał jako wolontariusz i animator w programie Młodzi obywatele działają. Koordynował projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i obywatelskiej. Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Marcin Wojdat

 

Socjolog, absolwent UW, społecznik, pracownik warszawskiego samorządu. Przez długie lata związany z sektorem organizacji pozarządowych. Obecnie pełni funkcję Sekretarza m.st. Warszawy, wcześniej twórca i dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które wprowadziło nowatorskie rozwiązania związane z zarządzaniem warszawskim samorządem przy użyciu partycypacji społecznej oraz badań społecznych. W Urzędzie odpowiada m.in. za koordynację działań, informację wewnętrzną, rozwój nowych technologii, systemową współpracę z uczelniami oraz wdrażanie idei smart city realizowanej poprzez wspieranie rozwiązań oddolnych, społecznościowych, biorąc pod uwagę lokalny sposób zastosowania globalnych technologii. Był koordynatorem projektu Warszawa 19115. Propagator udostępniania i otwierania danych (api.um.warszawa.pl, Dane po warszawsku, BIHAPI).

 

 


Jolanta Woźnicka, Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji w Łodzi, Centrum OPUS


Barbara Zamożniewicz

 

Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Programu ASHOKA Innowatorzy dla Dobra Publicznego oraz Programu Liderzy PAFW. Fundatorka i prezes Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w Staszowie w latach 2005-2015. Współzałożycielka Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. Od roku 2013 Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2014-2017 doradca ds. młodzieży marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Autorka strategii „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego”. Obecnie zaangażowana we wdrażanie Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Szkoła Liderów, Programu Grantowego dla Młodzieży „Mania Działania” obejmującego obecnie 15 świętokrzyskich gmin oraz tworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja im Roberta Schumana

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl