Raport „Europolis. Miasta obywatelskie”

Raport „Europolis. Miasta obywatelskie” zawiera w sobie ranking polskich miast na prawach powiatu, który powstał w oparciu o analizę pięciu kategorii: biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału w organizacjach publicznych, zaangażowania mieszkańców w życie publiczne, rozpowszechnienia postaw obywatelskich oraz otwarcia samorządów na obywateli.

POBIERZ RAPORT EUROPOLIS. MIASTA OBYWATELSKIE

W tegorocznym zestawieniu Europolis, po raz pierwszy od czterech lat, od kiedy Fundacja Schumana wydaje raporty o różnych obszarach funkcjonowania miast, to nie Warszawa zajęła najwyższą pozycję w zestawieniu. Najbardziej obywatelskim miastem w Polsce okazało się być najmniejsze z nich – Sopot (62,88 pkt na 100). Z zameldowanymi zaledwie 37 tysiącami osób, uzyskał najlepszy wynik w dwóch ściśle powiązanych ze sobą kategoriach: postaw obywatelskich i zaangażowania w życie publiczne.

Sopocianie są też bardzo zaangażowani w życie publiczne – jak wynika z raportu, najczęściej z mieszkańców wszystkich miast chodzą na manifestacje. Mają także duże zaufanie do sąsiadów i policji.

Sopot wyprzedził Warszawę, która do tej pory zwyciężała we wszystkich rankingach Europolis o różnych obszarach funkcjonowania miast (Miasta uczące się – 2015 r., Miasta zrównoważone – 2016 r., Bezpieczne i otwarte miasta – 2017 r.).
Tym razem stolica zajęła drugie miejsce, z wynikiem 54,6 pkt. Co ciekawe, Warszawa nie zwyciężyła w żadnej z pięciu analizowanych kategorii, ale we wszystkich miała stosunkowo wysokie pozycje, nie odstając nadmiernie od miasta-lidera. Warszawiacy mogą pochwalić się m.in. dużym odsetkiem osób działających w różnego rodzaju organizacjach społecznych (np. stowarzyszeniach, kołach i klubach finansowanych ze środków publicznych). Mieszkańcy stolicy są również wyjątkowo hojni jeśli chodzi o wspieranie organizacji pożytku publicznego – w ostatnich latach średnio 115 na 10 tys. mieszkańców wpłaciło dobrowolnie ponad 1300 zł rocznie.

Na trzecim miejscu rankingu Europolis znalazł się Rzeszów, otrzymując 50,1 pkt. Tuż za nim ulokował się Poznań, który otrzymał zaledwie o 0,8 pkt. mniej(49,3 pkt.). Rzeszów osiągnął świetne wyniki w dwóch kategoriach: udziału mieszkańców w organizacjach (pierwsze miejsce) oraz rozpowszechnieniu postaw obywatelskich, gdzie rzeszowianie przegrali wyłącznie z Sopotem. Mieszkańcy stolicy Podkarpacia stosunkowo częściej są też członkami kół i klubów publicznych, a także nierzadko wspierają finansowo organizacje, jednak zdecydowanie najczęściej swoje środki przekazują na cele kultu religijnego.

Kolejne miejsca w rankingu Europolis zajęły przede wszystkim polskie metropolie, które od wielu lat wspierają obywatelskie postawy swoich mieszkańców, wchodząc z nimi w interakcje – pytają o zdanie, są otwarte na inicjatywy uchwałodawcze i wspierają organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce znalazły się również dwie mniejsze miejscowości – Dąbrowa Górnicza (miejsce 6.) i Przemyśl (miejsce 9.). W pierwszej z nich wysoki jest udział przedstawicieli lokalnych komitetów wyborczych w radzie miasta; w drugiej mocno rozpowszechnione są postawy obywatelskie i zarejestrowanych jest wiele stowarzyszeń.

Raport Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce został przygotowany przez Politykę Insight. Partnerem raportu jest Orange Polska.

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja im Roberta Schumana

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl