Połowa przestępstw nie jest raportowana

Przy różnego rodzaju zestawieniach dotyczących bezpieczeństwa istotne jest pytanie czy możemy ufać danym policji i czy w niektórych regionach ludzie rzeczywiście częściej kradną. Poza oficjalnymi danymi istnieje szereg przestępstw, które nie są rejestrowane. Badania wiktymologiczne (m.in. European Survey on Crime and Safety) pozwalają oszacować skalę zjawiska. Wyniki ostatniej edycji z lat 2004-05 (nie ma nowszych danych) sugerują, że w Polsce udział nieujawnianych zdarzeń w całej przestępczości należy do najwyższych w Europie. Tylko 43 proc. przestępstw jest zgłaszanych policji i pokazywanych w statystykach (uwzględniono kradzieże samochodu, roweru, włamania i usiłowania włamań do mieszkania oraz kradzieże własności osobistej). Średnia dla całej Europy wynosi 54 proc. Oznacza to, że należy traktować dane o poziomie przestępczości w Polsce z dużą ostrożnością.

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja im Roberta Schumana

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl