Konferencja

f

Europolis to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Inicjatorami Europolis byli w 2013 roku Fundacja Schumana i m.st. Warszawa. Zapraszamy prezydentów miast, samorządowców, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji naukowych zajmujących się rozwojem miast.

Poprzednie edycje wydarzenia dotyczyły tematów: w 2017 roku – miasto bezpieczne i otwarte ; 2016 – zrównoważony rozwój miast; 2015 – miasta uczące się; 2014 – polityka klimatyczna oraz niskoemisyjne rozwiązania w miastach; 2013 – inteligentne miasto.

Konferencja Europolis odbyła się 15 czerwca 2018 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem przewodnim było miasto obywatelskie.

Prelegenci

Europolis 2018

W zarządzaniu miastami relacja urzędnik–petent odchodzi do lamusa, jej miejsce zajmuje relacja partnerska, gwarantująca mieszkańcom współuczestnictwo w procesach podejmowania decyzji i nakładająca na nich współodpowiedzialność za wspólną przestrzeń. Wzmożonej partycypacji musi towarzyszyć edukacja i budowa świadomości obywatelskiej. Aby ona powstała, w wielu wypadkach niezbędna jest zmiana postaw, zachowań, sposobu myślenia o kwestiach związanych z miastem i jego mieszkańcami. Na pewno warto to robić, bo sięgnięcie do kreatywności i spostrzeżeń mieszkańców jest ogromną szansą na znalezienie rozwiązań faktycznie zwiększających jakość życia w miastach.

Coraz szersza grupa obywateli nie chce być jedynie biernymi odbiorcami komunikatów lub decyzji podejmowanych w ratuszach. Oczekują, że ich postulaty dotyczące najbliższej przestrzeni zostaną uwzględnione już na etapie definiowania potrzeb i planowania.  Wymaga to większej elastyczności oraz otwartości od samorządowców, a także odpowiednich umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, ponieważ oczekiwania różnych grup mieszkańców bywają ze sobą sprzeczne, inne zaś są bardzo trudne do realizacji w szybki i bezproblemowy sposób. Tym bardziej, że wzrasta liczba osób, które swoją aktywność chcą wyrażać spontanicznie i bezpośrednio, a nie tylko za pośrednictwem sformalizowanych organizacji obywatelskich.

O tym, w jaki sposób włączać mieszkańców do podejmowania decyzji w miastach, jak efektywnie budować w tym celu przestrzeń do porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi, biznesem, nauką oraz organizacjami obywatelskimi, a także o wspólnych, udanych inicjatywach na rzecz najbliższej okolicy rozmawialiśmy na Europolis 2018.

Galeria zdjęć z konferencji Europolis 2018.

 

 

Dotychczas byli z nami m.in:

Lokalizacja

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (CNK)
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Na terenie CNK jest parking dla samochodów osobowych płatny 5 zł/godz. 7 dni w tygodniu. Parking otwarty jest w godz. 7.00–21.00 od pon. do czw. oraz w godz. 7.00–22.00 od pt. do niedz. CNK jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja im Roberta Schumana

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl